Mesalabs Smart-Well

Hızlı Sonuç Veren Biyolojik İndikatör

Gerçek inkübasyon sonuçlarını en hızlı şekilde veren tek biyolojik indikatör.
Smart-Read EZTest hızlı değerlendirme için özellikle dizayn edilmiş olan kendinden renk değişmeli olarak bilinen biyolojik bir indikatördür.
Geobacillus stearothermophilus sporlarını içermektedir ve buhar ile yapılan tüm sterilizasyon işlemleri için uygundur.
İnkübasyon süresi 3-5 saattir.
Kullanıcıyı görsel ve işitsel uyarır.
Alınan sonuçlar inkübatöre bağlı otomatik printer ile belgelendirilir.