SDC1

SDC (STERILIZATION DATA CONTROL)
DİJİTAL BARKODLU DÖKÜMANTASYON SİSTEMİ 
 • Hastanede bulunan bölümlerin tanımlanabilmesi
 • Sterilizasyon biriminde çalışan personellerin tanıtılabilmesi
 • Her türlü malzemenin tanımlanabilmesi
 • Teslim bilgilerinin kayıt edilmesi
 • Barkod kodu ve paket numarasından takip etme
 • Etiket üzerinde setle ilgili gerekli tüm bilgilerin bulunabilmesi
 • Geriye dönük malzeme sorgulanabilmesi
 • Yükleme, boşaltmanın barkod okuyucu ile yapılabilmesi
 • Sterilizasyon merkezinde üretim ve maliyet hesaplanması,
 • Sterilizatörlere uygulanan testlerin kayıt altına alınması,
 • Son kullanımı geçmiş malzemenin uyarılması
 • Günlük, haftalık ve aylık performans raporlarının alınabilmesi
         Sterilizasyon birimlerinde kayıt tutma zorunlu ve çok önemlidir. Kayıtların düzenli tutulması ve saklanması gerekmektedir. Dijital kayıt tutma sistemi manuel kayıt tutmaya göre daha güvenli ve daha düzenlidir. Geriye dönük bilgi akşını hızlandırır.
Referanslar :

T.C.Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
T.C.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araş.Hastanesi
T.C.Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
T.C.Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi
T.C.Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
T.C.Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi
T.C.Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi
T.C.Sağlık Bakanlığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
T.C.Sağlık Bakanlığı Nevşehir Dr.İ.Şevki Atasagun Devlet Hastanesi
T.C.Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi